Dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Opublikowano: 23 września, 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje, że weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – wzór wniosku w załączeniu.

Wysokość dodatków:
1) 3000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski należy składać do GOPS Złota,
ul. Sienkiewicza 79,
28-425 Złota
tel. 41 356 16 33/41 356 16 01,
wew. 27. 

menu-circlecross-circle