INFORMACJA

Opublikowano: 13 lipca, 2020

Wójt Gminy Złota informuje, że wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na II termin 2020 r. będą przyjmowane od         03 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT ważnymi od  1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: 100 litrów do ha użytków rolnych oraz 30 litrów do liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Druki wniosków można pobrać u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy – pokój nr. 3.

Wójt Gminy

menu-circlecross-circle