Informacja dot. Nieodpłatnych Porad Prawnych w 2024 roku na terenie Powiatu Pińczowskiego

Opublikowano: 10 kwietnia, 2024

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji zlokalizowane są w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Pińczowie

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530

Wizytę w punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu:  41 357 60 01 wew. 271 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Urzędu)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradyprawne@pinczow.net
  • za pośrednictwem strony internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce Porady Prawne lub strony internetowej do zapisów publicznych on-line – rezerwacją terminu:

https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie/pi%C5%84czowski

Bezpośredni numer telefonu do radców prawnych, adwokatów i doradcy obywatelskiego:

41 357 60 01 wew. 212

NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA I MEDIACJA
PROWADZĄCY DNI  I  GODZINY
radca prawny i adwokat

radca prawny, mediator  ANETA JAROSZCZYK

adwokat  ANNA SZENIAWSKA

poniedziałek:   7.30 – 11.30

wtorek:             7.30 – 11.30

środa:               7.30 – 11.30

czwartek:         7.30 – 11.30

piątek:              7.30 – 11.30

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA
 Stowarzyszenie Sursum Corda

ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

adwokat  ANNA SZENIAWSKA

adwokat  SYLWIA MOLENDA

adwokat  KATARZYNA KASZOWICZ-NAWROT

poniedziałek:   11.30 – 15.30

wtorek:             11.30 – 15.30

czwartek:         11.30 – 15.30

piątek:              11.30 – 15.30

Stowarzyszenie Sursum Corda

ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

doradca obywatelski, radca prawny
ANETA JAROSZCZYK

środa:               11.30 – 15.30

Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 8. ust. 8.

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub miejscu,
w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się
na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Pińczowskiemu, w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów z dopiskiem „Nieodpłatna Pomoc Prawna - Wydział Spraw Społecznych”, lub w formie elektronicznej na adres: poradyprawne@pinczow.net, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty Pińczowskiego drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

menu-circlecross-circle