Informacja dot. zagrożenia wystąpienia suszy

Opublikowano: 12 października, 2023

Wydłużono termin składania wniosków suszowych 2023 - 30.10.2023 r.

Rolnik może zgłaszać szkody w uprawach swojego  gospodarstwa spowodowane przez suszę za pośrednictwem aplikacji suszowej,dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/, jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy: https://susza.iung.pulawy.pl/ poszczególne uprawy na terenie gminy będą objęte zagrożeniem wystąpienia suszy. Celem złożenia wniosku przez aplikację  rolnik musi mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:

- numer identyfikacyjny producenta

- login i hasło do aplikacji eWniosek w celu zaimportowania danych dotyczących działek rolnych zgłoszonych do dopłat bezpośrednich

- skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Termin składania wniosków do  dnia: 30 października br.

menu-circlecross-circle