Komunikat meteorologiczny z godz. 14:29 dnia 17.01.2022

Opublikowano: 17 stycznia, 2022

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Silny wiatr
Oblodzenie
Obszar województwo świętokrzyskie
powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki,
pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna W rejonie notowane są porywy wiatru około 100 km/h. Za linią frontu i strefą opadów deszczu ze
śniegiem i śniegu następuje szybki spadek temperatury powietrza poniżej 0°C co powoduje
powstanie oblodzenia.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci
pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż
opisany.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Łukasz Kiełt
Godzina i data wydania godz. 14:29 dnia 17.01.2022
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

menu-circlecross-circle