Laptop dla ucznia

Opublikowano: 13 października, 2023

,,Laptop dla ucznia" to program, który ma na celu wyrównanie szans dzieci i młodzieży w ich rozwoju. Zakłada on, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej otrzyma do końca roku bezpłatny laptop. 25 września 2023 r laptopy dotarły do naszej szkoły – a ich przekazanie  nastąpiło 28 września na podstawie umowy zawartej przez Organ Prowadzący  z rodzicami uczniów. Rodzice odebrali laptopy dla swoich dzieci z rąk pani dyrektor Marioli Warzecha.

 Życzymy uczniom miłej pracy i zabawy w rozwoju umiejętności cyfrowych  na swoich nowych  laptopach.

Źródło: ZPO Złota

Laptopy

menu-circlecross-circle