Laptopy dla uczniów

Opublikowano: 24 kwietnia, 2020

Gmina Złota zakupiła 19 komputerów przenośnych, które mają wspomóc proces nauki zdalnej wśród uczniów i ułatwić realizację podstawy programowej. Laptopy zostaną przekazane uczniom z trzech placówek; Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej, Szkoły Podstawowej w Chrobrzu i Miernowie. Środki na ich zakup pochodzą z grantu, który został przyznany naszej gminie na podstawie złożonego wniosku.

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zdalna szkoła”.

menu-circlecross-circle