Oblodzenie

Opublikowano: 7 marca, 2024

Komunikat meteorologiczny z godz. 06:32 dnia 07.03.2024
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Oblodzenie
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, sandomierski, staszowski
Sytuacja meteorologiczna Zmniejszające się zachmurzenie umożliwia dość szybki spadek temperatury powietrza, w
związku z czym w ciągu najbliższej godziny w wielu miejscach wystąpi ujemna temperatura
powietrza. Ponowny wzrost temperatury powietrza powyżej 0°C wystąpi około 1-2 godzin po
wschodzie słońca.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci
pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż
opisany.
Godzina i data wydania godz. 06:32 dnia 07.03.2024
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego

menu-circlecross-circle