Ogłoszenie

Opublikowano: 21 lutego, 2023

Wójt Gminy Złota
działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje,
iż na stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy Złota
został umieszczony na okres 21 dni, w terminie
od 21.02.2023 r. do dnia 14.03.2023 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota położonych w Chrobrzu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

(-) Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle