OGŁOSZENIE

Opublikowano: 23 sierpnia, 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej, ul. Parkowa 17, 28-425 Złota informuje, że od 1 września do 15 września 2023 r. można składać wnioski o stypendia szkolne. Wnioski wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Więcej informacji pod numerem telefonu 41 3561 633 wew. 21.

Potrzebne dokumenty:

  1. Zaświadczenia / oświadczenia o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie (z zakładu pracy*, urzędu skarbowego (TYLKO OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ)*, odcinek renty* lub emerytury*, odcinek z KRUS o opłacaniu składki na ubezpieczenie, nakaz płatniczy za 2023 r.),
  2. Zaświadczenie / oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu bezrobotnego,
  3. Zaświadczenie / oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z GOPS,
  4. Zaświadczenie / oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (np. alimenty).
  5. Zaświadczenie z KRUS / ZUS o chorobówkach (za sierpień 2023 r.)

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2023 r.


Wniosek do stypendium

menu-circlecross-circle