OGŁOSZENIE

Opublikowano: 4 lutego, 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje, że świadczy pomoc w postaci usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) – pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • utrzymanie czystości w pomieszczeniach,
  • opiekę higieniczną,
  • przygotowanie posiłków,
  • przynoszenie opału i palenie w piecu,
  • zakupy artykułów żywnościowych,
  • przepisanie i realizację recept,
  • załatwianie spraw „urzędowych”.

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala ośrodek pomocy społecznej w zależności od posiadanego dochodu.

Więcej informacji pod numerem telefonu 41 3561 633 wew. 21.

menu-circlecross-circle