OGŁOSZENIE

Opublikowano: 11 marca, 2022

Osoby zainteresowane demontażem z budynków i odbiorem materiałów niebezpiecznych zawierających azbest proszone są o niezwłoczne wypełnienie  i dostarczenie do Urzędu Gminy wniosku o demontaż, odbiór, transport  i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej urzędu w zakładce ,,dla mieszkańca’’- ,,druki do pobrania’’- ,,wniosek o usunięcie azbestu’’ (http://gminazlota.pl/dlamieszkanca/druki-do-pobrania) lub w Urzędzie Gminy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 600 553 185

menu-circlecross-circle