OGŁOSZENIE W SPRAWIE LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Opublikowano: 3 sierpnia, 2023

Likwidator stowarzyszenia zwykłego pod nazwą „Chroberskie Stowarzyszenie Kobiet” z siedzibą w Chrobrzu, informuje, że stowarzyszenie to jest w trakcie likwidacji.

menu-circlecross-circle