Ogólnopolski konkurs historyczny „Póki nie jest za późno"

Opublikowano: 31 stycznia, 2024

Dla tych, którzy działają solo i dla tych, co wolą w zespole, dla uczniów i nauczycieli, dla lubiących pisać, a także miłośników filmowania, nagrywania, fotografowania lub tworzenia treści multimedialnych. Już po raz szesnasty (!) ogłaszamy nabór prac w ramach Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt Historyczny „Póki nie jest za późno”.

Konkurs co roku przyciąga liczne grono uczniów i nauczycieli z całej Polski. Projekt do niego zgłoszony, powinien dotyczyć konkretnego miejsca, obiektu lub znaku pamięci narodowej na terenie Polski (lub losów ludzi z nim związanych), ale tylko takiego, które wiąże się z wojnami i konfliktami zbrojnymi w XX w. Także takiego, które nie zostało upamiętnione dotychczas w trwały, materialny sposób. Uczestnicy powinni go zrealizować na podstawie zebranych samodzielnie źródeł historycznych, np. dokumentów pisanych, wspomnień i relacji ustnych, nagrań video i audio czy fotografii. Prezentacja wyników dopuszczalna jest w formie: pracy pisemnej, audycji radiowej, filmu dokumentalnego lub paradokumentalnego, strony internetowej i prezentacji multimedialnej. Prace konkursowe mogą łączyć kilka z tych form - każda z nich powinna zachować adekwatne proporcje.

Zachęcamy do udziału i zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają dr Michał Jakubik i mgr Urszula Lechicka z Działu Edukacji i Wystaw – tel. 77 434 34 75 lub 573 785 901.

Prace konkursowe wraz z niezbędną dokumentacją (skany dokumentów bądź oryginały) należy przesyłać pocztą elektroniczną lub za pomocą aplikacji umożliwiającej przesyłanie danych (np. wetransfer, google drive) na adres mailowy konkursnaprojekt@cmjw.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych – Dział Edukacji i Wystaw
ul. Muzealna 4
48–316 Łambinowice

Na zgłoszenia czekamy do 24 marca. Ogłoszenie wyników - 10 czerwca br. w łambinowickiej siedzibie CMJW przy ul. Muzealnej 4.

Czekają atrakcyjne nagrody!

Więcej informacji i wymagane dokumenty dostępne są na stronie https://www.cmjw.pl/aktualnosci/czekamy-na-zgloszenia-w-konkursie-poki-nie-jest-za-pozno,1978.html

menu-circlecross-circle