Probołowice bez sołtysa

Opublikowano: 8 lipca, 2021

W środę, 7 lipca 2021 r. odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Probołowice w sprawie wyborów sołtysa. Ze względu na brak kandydatów sołtys nie został wybrany. Funkcję sołtysa sprawował Stanisław Wójcik, który zrezygnował w 2020 roku. Skład Rady Sołeckiej: Krzysztof Zając, Jacek Garbacz, Mariusz Dzwonek.

menu-circlecross-circle