Probołowice mają nowego Sołtysa

Opublikowano: 30 marca, 2022

Zebranie wiejskie sołectwa Probołowice wybrało nowego Sołtysa, którym został Mariusz Dzwonek. Jednocześnie uzupełniono Radę Sołecką o osobę – Tomasza Kleszcza, oprócz tego w skład rady wchodzą Krzysztof Zając oraz Jacek Garbacz.

menu-circlecross-circle