Program "Ciepłe Mieszkanie"

Opublikowano: 19 stycznia, 2024

Właściciele i najemcy lokali w domach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe zainteresowani skorzystaniem  z dotacji  z programu ,,Ciepłe mieszkanie ‘’ na wymianę źródła ciepła, wymianę okien lub modernizacje centralnego ogrzewania proszeni są o wypełnienie ankiety i dostarczenie do sekretariatu Urzędu Gminy w Złotej do 26.01.2024 r.

Informacje można uzyskać pod numerami tel . 41 3561601 wew.16 lub 600 553 185.

Program "Ciepłe Mieszkanie" skierowany jest do właścicieli i najemców lokali w zabudowie wielorodzinnej; mogą oni wymienić m.in. przestarzałe, wysokoemisyjne, a tym samym nie ekologiczne piece na kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła oraz do wspólnot mieszkaniowych (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującym od 3 do 7 lokali mieszkalnych na: demontaż wszystkich źródeł ciepła i zastąpienie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu , demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),  zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,  zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż), - dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy jak również montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

Ciepłe Mieszkanie 2023 - trzy progi dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania – przy dochodach do 135 tys. zł rocznie – to szansa na dotację do 16,5 tys. zł, nie więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny oraz do 35 proc. w przypadku lokali z gmin najbardziej zanieczyszczonych (do 19 tys. zł).

Podwyższone dotacje przewidziano przy dochodach do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w jednoosobowym (chodzi o przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego). Wówczas można starać się o 27,5 tys. zł, do 60 proc. kosztów kwalifikowanych lub 29,5 tys. zł (do 65 proc. kosztów), jeśli to lokal z listy gmin najbardziej zanieczyszczonych.

Najwyższe wsparcie otrzymają ci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Wówczas na przedsięwzięcie przewidziano aż 41 tys. zł wsparcia (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych) lub 43,9 tys. zł (95 proc. kosztów) dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 60% maksymalnie 375 000,00 zł.

Szczegóły programu dostępne pod linkiem:

http://www.wfos.com.pl/images/dzialalnosc_funduszu/programy/2023/cieple_mieszkanie_edycja2/PPCM_11_09_2023.pdf

(-) Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle