Projekt „BohaterON w Twojej Szkole 2022”

Opublikowano: 1 grudnia, 2022

W październiku i listopadzie 2022 roku Przedszkole Samorządowe w Złotej- grupa Motylki, grupa Biedronki i ,,zerówka” wzięło udział w projekcie ,,BohaterON w Twojej Szkole 2022” pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 Projekt ,,BohaterON w Twojej Szkole” to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej ,,BohaterON - włącz historię!”. Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także utrwalenie i podtrzymywanie pamięci o wydarzeniach z historii Polski XX wieku. Projekt skierowany był do wszystkich placówek edukacyjnych kształcących dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat.

 W 2022 r. tradycyjne pocztówki z życzeniami oraz kartki-laurki wykonywane przez uczniów zastąpiły wpisy na portalu https://dumnizpowstancow.pl– nowym, wirtualnymi miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

 Warunkiem zrealizowania projektu było zgłoszenie placówki drogą elektroniczną, zamieszczanie wpisów na portalu https://dumnizpowstancow.pl oraz przesłanie sprawozdania z podjętych działań.
W ramach akcji przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach poświęconych Powstaniu Warszawskiemu i jego bohaterom w oparciu o udostępnione materiały edukacyjne organizatora. Wychowawczynie poszczególnych grup przedszkolnych opowiedziały najmłodszym o akcji BohaterON i wyjaśniły dlaczego dzieci biorą w niej udział.  Z dziećmi została przeprowadzona również rozmowa, której celem było krótkie wprowadzenie najmłodszych w tematykę wojny i Powstania Warszawskiego.

 Z dużym zainteresowaniem maluchy obejrzały przedstawienie kukiełkowe ,,Niebajka o Powstaniu Warszawskim”, a potem wzięły udział w pogadance na temat tego ,, Kim jest bohater?”.

 Na podstawie wspólnych wypowiedzi przedszkolaki stworzyły prostą definicję bohatera i dowiedziały się, że takimi bohaterami byli Powstańcy Warszawscy i wszyscy Ci, którzy podczas wojny walczyli i zginęli za Ojczyznę.
Dzieci na zajęciach w przedszkolu wykonały również prace manualne- papierowe pacynki myszki, korzystając z dołączonego do udostępnionego przez organizatora scenariusza szablonu i instrukcji. Z wykonanych myszek przedszkolaki odegrały scenkę teatralną na temat rozwiązywania konfliktów.

 W ramach projektu przedszkolaki za pośrednictwem koordynatora dodały także na portalu swój wpis – znacznik na mapie Polski symbolizujący dowód uznania , pamięci i dumy z Powstańców Warszawskich.
W ramach działań dzieci wraz ze swoimi wychowawczyniami złożyły również znicze i kwiaty pod pomnikiem partyzantów w swojej miejscowości oraz uczestniczyły w uroczystej akademii zorganizowanej w placówce z okazji Święta Niepodległości.

 Poznając historię powstańców, także tych najmłodszych, przedszkolaki miały okazję wzmacniać poczucie swojej tożsamości narodowej i postawy patriotyczne.

 Za udział w projekcje Przedszkole w Złotej otrzymało certyfikat, a przedszkolaki dyplomy uczestnictwa w akcji.

Koordynatorem projektu ,,BohaterON w Twojej Szkole 2022” była pani Anna Kowalska.

menu-circlecross-circle