Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

Opublikowano: 20 kwietnia, 2022

poznaj polskę

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” Gmina Złota otrzymała Dofinansowanie w wysokości 25000,00 zł na organizację  wycieczek szkolnych dla uczniów. Podczas wycieczek w ramach Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” uczniowie zwiedzą punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki realizując następujące trasy wycieczek:

 Szkoła Podstawowa w Złotej – klasy I-III

Kopalnia Soli „Wieliczka”, Kraków - Kopiec Kościuszki z otoczeniem.

 Szkoła Podstawowa w Złotej – klasy IV-VIII

Kopalnia Soli „Wieliczka”, Kraków – Muzeum Narodowe w Krakowie. Sukiennice. Wycieczka jednodniowa.

Malbork – Muzeum zamkowe w Malborku, Gdynia- historyczny układ urbanistyczny, Gdańsk - Pole Bitwy na Westerplatte, Gdańsk –miasto w zasięgu obwarowań XVII w., Gdańsk- Oliwa-zespół pocystersko-katedralny. Toruń- Stare i Nowe Miasto.

Organizacja wycieczek ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności  w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. To będzie dobrze spożytkowany czas. Realizacja wycieczek będzie możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków MEN.

menu-circlecross-circle