Przymrozki/1

Opublikowano: 19 kwietnia, 2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(38), jędrzejowski(35), kazimierski(38), Kielce(38), kielecki(38), konecki(36),
opatowski(38), ostrowiecki(38), pińczowski(37), sandomierski(38), skarżyski(38),
starachowicki(38), staszowski(39), włoszczowski(36)
Ważność od godz. 23:00 dnia 19.04.2022 do godz. 08:00 dnia 20.04.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Na przeważającym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C,
przy gruncie do -3°C.

menu-circlecross-circle