Informacje o jednostkach

Jednostki OSP w Gminie Złota

L. p. Jednostka OSP Prezes
(imię i nazwisko ;adres zamieszkania )
Tel. do kontaktu Naczelnik
(imię i nazwisko; adres zamieszkania )
Tel. do kontaktu
1. Biskupice Stefan Dynia

28-425 Biskupice 32

41/ 356 10 19 Mariusz  Kucięba

28-425 Biskupice 27

41/ 356 14 11
2. Chroberz Marcin Pruś

Chroberz , ul. Słoneczna 5

798 022 144 Jakub Fortuna

Chroberz , ul. Akacjowa 2

661 660 635
3. Miernów Wit Wójcik

28-425 Miernów 14

41/ 356 23 26 Włodzimierz  Dąbek

28-425 Miernów 77

508 110 069
4. Niegosławice Waldemar  Marzec

28-425 Niegosławice 24

608 579 807 Tadeusz  Kowalski

28-425 Niegosławice 3

41 /356 12 23
5. Nieprowice Mirosław  Krawczyk

28-425 Nieprowice 18

602 662 998 Rafał Nowak

28-425 Nieprowice 101

889 655 120
6. Pełczyska Rafał Górniak

28-425 Pełczyska 93

510 066 595 Stanisław Górniak

28-425 Pełczyska 93

511 734 835
7. Probołowice Włodzimierz Mlaskawa

28-425 Probołowice 58

41/ 356 22 22 Tomasz Kleszcz

28-425 Probołowice 20

506 537 966
8. Stawiszyce Dariusz Kłos

28-425 Stawiszyce 76A

887 728 023 Stanisław Kłos

28-425 Stawiszyce 76A

41/ 356 21 83
9. Złota Wiesław Pieczonka

28-425 Złota, ul. Mała 12

699 671 074 Artur Oziębłowski

28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 51

728 824 719
10. Żurawniki Włodzimierz Grzęda

28-425 Żurawniki 34

41/ 356 16 35 Dariusz Kucięba

28-425 Żurawniki 46

41/ 356 11 58

Wyposażenie jednostek  OSP

  1. OSP Chroberz – 2 samochody pożarnicze (średni i lekki), łódź z silnikiem i przyczepką do jej transportu. Sprzęt, wyposażenie i umundurowanie zgodnie z wymaganiami KSRG.
  2. OSP Miernów – samochód typu BUS do przewozu osób.
  3. OSP Niegosławice - samochód typu BUS do przewozu osób.
  4. OSP Pełczyska – średni samochód pożarniczy + samochód typu BUS do przewozu osób. Sprzęt, wyposażenie i umundurowanie pozwalające prowadzić akcje ratowniczo – gaśnicze.
  5. OSP Probołowice - samochód typu BUS do przewozu osób.
  6. OSP Stawiszyce - samochód typu BUS do przewozu osób.
  7. OSP Złota – 2 samochody pożarnicze ( ciężki i lekki). Sprzęt, wyposażenie i umundurowanie zgodnie z wymaganiami KSRG.

Wszystkie jednostki posiadają murowane strażnice. We wszystkich poza Chrobrzem mieszczą się świetlice wiejskie, wyposażone w różne źródła ogrzewania.

menu-circlecross-circle