Silny wiatr/1

Opublikowano: 20 lutego, 2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(23), jędrzejowski(21), kazimierski(22), Kielce(23), kielecki(23), konecki(15), opatowski(21), ostrowiecki(20), pińczowski(21), sandomierski(20), skarżyski(17), starachowicki(18), staszowski(22), włoszczowski(17)
Ważność od godz. 14:00 dnia 20.02.2023 do godz. 07:00 dnia 21.02.2023
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w
porywach do 85 km/h, z zachodu.

menu-circlecross-circle