Silny wiatr/1

Opublikowano: 25 stycznia, 2024

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(14), jędrzejowski(14), kazimierski(14), Kielce(14), kielecki(14), konecki(15),
opatowski(15), ostrowiecki(15), pińczowski(14), sandomierski(14), skarżyski(15),
starachowicki(15), staszowski(14), włoszczowski(14)
Ważność od godz. 07:00 dnia 25.01.2024 do godz. 16:00 dnia 25.01.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80
km/h, z północnego zachodu.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 07:00/25.01 do
16:00/25.01.2024 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, NW. Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
silnym wietrze
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(13), jędrzejowski(13), kazimierski(13), Kielce(13), kielecki(13), konecki(14),
opatowski(14), ostrowiecki(14), pińczowski(13), sandomierski(13), skarżyski(14),
starachowicki(14), staszowski(13), włoszczowski(13)
Ważność od godz. 07:00 dnia 24.01.2024 do godz. 07:00 dnia 25.01.2024
Prawdopodobieństwo 85%

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85
km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe burze.

menu-circlecross-circle