Spotkanie Partnerstwa Ponidzie

Opublikowano: 10 stycznia, 2023

W Kijach, 5 stycznia 2023 roku dobyło się spotkanie grupy roboczej Partnerstwa Ponidzie, gdzie podsumowano realizację Strategii Terytorialnej, uzgodniono również szczegóły Forum Wymiany Doświadczeń świętokrzyskich partnerstw, które odbędzie 17 stycznia Krzyżanowicach. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Urzędu Gminy Złota, w osobach kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Jarosława Nowaka oraz pracownika UG Anity Rzepy-Kozłowskiej.

partnerstwofot. Jerzy Kuza

menu-circlecross-circle