Uwaga! Możesz przenieść zakup węgla na następny okres

Opublikowano: 5 grudnia, 2022

Uprzejmie informuję, iż z dniem 3 grudnia 2022r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

węgiel

Nowelizacja w/w rozporządzenia zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. osoba fizyczna nie dokona zakupu paliwa stałego albo dokona zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres (tj. od 1 stycznia 2023 r.). Tym samym mieszkaniec, który w 1. okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększonych o 500 kg).

W załączeniu pismo Ministra Aktywów Państwowych zawierające szczegółowe informacje w tej sprawie.

menu-circlecross-circle