Uwaga Rolnicy!

Opublikowano: 26 lutego, 2021
W latach 2018-2020 (na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw), rolnicy zamiast wniosku o przyznanie płatności na dany rok (płatności bezpośrednie i płatności obszarowe PROW) mogli składać Oświadczenie potwierdzające brak zmian w danym roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku poprzednim.
Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej czy też złożenia w takiej wersji Oświadczenia potwierdzającego brak zmian.
Wnioski i Oświadczenia tylko poprzez poprzez naszą stronę www.arimr.gov.pl https://bit.ly/3uBzuRd
arimir
menu-circlecross-circle