Wójt Gminy Złota informuje

Opublikowano: 22 grudnia, 2020

Wójt Gminy Złota

działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami

informuje,
że     na    tablicy  ogłoszeń    przed  siedzibą  Urzędu  Gminy Złota
został     wywieszony    na    okres   21   dni   to   jest   w  terminie

od 22.12.2020 r. do dnia 13.01.2021 r. wykaz nieruchomości  stanowiących   własność   Gminy  Złota  położonych Nieprowicach  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

(-) Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle