Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Złota

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 814/3 o pow. 0,3700 ha , położonej w Nieprowicach, stanowiącej łąki  klasy trzeciej dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta  KI1P/00019232/2.

- cena wywoławcza – 8 000,00 zł.

- wadium – 800,00 zł.

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA SENIORÓW „BEZPIECZNA POLSKA”
Umowa podpisana
Szukamy domu dla małych kotków
Podziękowano za pracę na rzecz Rady
Radni obradowali
menu-circlecross-circle