Wykaz nieruchomości

Opublikowano: 7 września, 2022

Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych do oddania w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom.

menu-circlecross-circle