WYKAZ nieruchomości do dzierżawy

Opublikowano: 7 września, 2021

Nieruchomości  stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Lp Nr

działki

Pow. dz. ha. Nr dok. własności Położenie

działki

Opis

nieruchom.

Przeznacz.

nieruchom

Rodzaj

zabudowy

Cena czynszu rocznego w zł
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. 349 2,02 KI1P/00024570/1 Kostrzeszyn Rola Na cele rolnicze niezabudowana  600
2. 421

422

424

 

0,84

KI1P/00019232/2  

Nieprowice

Rola Na cele rolnicze Niezabudowana

Niezabudowana

zabudowana

 

400

3. 358/2

361/1

1,57 KI1P/00019230/8 Złota Rola Na cele rolnicze niezabudowana 800
4. 253 0,73 KI1P/00018582/3 Probołowice Rola Na cele rolnicze niezabudowana 250
5. 765

766

767

0,45

0,31

0,32

KI1P/00010613/4 Żurawniki Łąka

Rola

Na cele rolnicze niezabudowana 350
6. 331/2

331/8

0,16

0,28

KI1P/00012715/3 Złota Rola Na cele rolnicze zabudowana niezabudowana 100
7. 485 0,29 KI1P/00027671/0 Kostrzeszyn Rola Na cele rolnicze niezabudowana 75

Termin wnoszenia czynszu : do 30 listopada każdego roku kalendarzowego.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota oraz na stronie internetowej urzędu w okresie od dnia 07.09.2021 r. do dnia  28.09.2021 r. a informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza na stronie internetowej Gminy Złota , prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.

(-)Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle