Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Opublikowano: 29 lutego, 2024

WYKAZ Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Lp Nr

działki

Pow. dz. ha. Nr dok. Własności Położenie

działki

Opis

nieruchom.

Przeznacz.

Nieruchom

Rodzaj

zabudowy

Czynsz

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 Cz. 526/4 0,0010 KI1P/
00019438/6
Chroberz PsIV niezabudowana 2400

zł/rocznie

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota z na stronie internetowej urzędu w okresie od dnia 29.02.2023 r. do dnia  21.03.2024 r. a informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń  w miejscowości położenia nieruchomości.

(-)Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle