Wykaz Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota

Opublikowano: 21 lutego, 2023

WYKAZ
Nieruchomości  stanowiących własność Gminy Złota, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Lp Nr działki Pow. dz. ha. Nr dok. Własności Położenie działki Opis nieruchom. Przeznacz.

Nieruchom

Rodzaj

zabudowy

Czynsz
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 1235 0,2600 KI1P/00019438/6 Chroberz Nieużytki   niezabudowana 1000

zł/rocznie

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota z na stronie internetowej urzędu w okresie od dnia 21.02.2023 r. do dnia  14.03.2023 r. a informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości.

(-) Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle