Zwrot podatku akcyzowego

Opublikowano: 14 lipca, 2023

Wójt Gminy Złota informuje, że wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na II termin 2023 r. będą przyjmowane od 01 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Druki wniosków można pobrać u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy – pokój nr. 3.

Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle