WEŹ UDZIAŁ W BADANIU I ODDAJ SWÓJ GŁOS DLA PONIDZIA!

Opublikowano: 18 stycznia, 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Złota do wzięcia udziału w przygotowywanych badaniach ankietowych organizowanych w ramach projektu pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego!

Aktualnie nasza gmina Złota wspólnie z Gminą Kije, Pińczów, Michałów, Wiślica, Nowy Korczyn, Sobków, Jędrzejów, Imielno oraz Starostwem Powiatowym w Pińczowie w ramach zawiązanego w listopadzie 2019 roku partnerstwa PONIDZIE opracowuje strategię rozwoju, dzięki której wspólnie z partnerskimi samorządami będzie starała się o fundusze pomocowe na realizację kluczowych dla jej rozwoju przedsięwzięć.

Link do ankiety:  

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97s9ev3

– od dnia dzisiejszego każde kliknięcie w link jest rejestrowane,

– link do ankiety będzie aktywny w terminie 18.01. – 5.02.2021

Ponieważ głos naszych mieszkańców jest dla nas bardzo ważny poprzez ankietę on-line chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat miejsca Państwa zamieszkania, jakości oraz dostępności świadczonych lokalnie usług, a także Państwa potrzeb i oczekiwań względem kierunków rozwoju naszej gminy.

Zebrane w toku badań informacje chcielibyśmy wykorzystać w procesie planowanie strategicznego kierunków rozwoju partnerstwa PONIDZIE, tak abyśmy mogli lepiej dostosować politykę naszej gminy do Państwa potrzeb, szczególnie w zakresie świadczonych usług publicznych.

Zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących badań, które planujemy uruchomić jeszcze w styczniu 2021 roku!

menu-circlecross-circle