Konsultacje społeczne projektu uchwały

Opublikowano: 4 grudnia, 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Złota dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Złota.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Uchwały Nr XIII/97/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku Rady Gmin Złota  zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Złota w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 4 grudnia 2020 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 15 grudnia 2020 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji na adres promocja@noclegbusko.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, za zachowaniem reżimu sanitarnego.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Paweł Bochniak, pok. 5, tel. 41 356 16 33 wew. 24.
menu-circlecross-circle