Dzień Praw Dziecka w Przedszkolu

Opublikowano: 24 listopada, 2023

,,Moje prawa – ważna sprawa! Ja się bawić prawo mam.

 Mam też prawo do rodziny, żebym nigdy nie był sam!

Mogę uczyć się i pytać, bo nie wszystko jeszcze wiem.

I bezpieczny powinienem być, by rosnąć dzień za dniem.

 Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić też nie może mnie.

 Dzieci wszystkich krajów świata pamiętajcie prawa swe!''

,,Moje prawa” Dominika Góra

 20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji Prawach Dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka świętowany był również w Przedszkolu w Złotej 20 listopada 2023r. w ramach akcji organizowanej przez UNICEF.

Dzieci w tym dniu przyszły ubrane na niebiesko, jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.  We wszystkich grupach przedszkolnych zostały przeprowadzone zajęcia o prawach dziecka z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych oraz odbyły się rozmowy na temat praw dzieci. Nadrzędnymi prawami, które dzieci poznały w tym dniu w przedszkolu były: prawo do zabawy, prawo do miłości, prawo do szacunku oraz zdobywania wiedzy.

Przedszkolaki obejrzały również prezentację pt.„Prawa dziecka ”oraz wykonały prace plastyczne pt. „Znam swoje prawa”. Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest bowiem kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw.

praw dziecka

menu-circlecross-circle