OGŁOSZENIE

Opublikowano: 31 lipca, 2023

Na podstawie §10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz.96) w związku z Zarządzeniem Nr 76/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu alarmowania ludności

OGŁASZAM

na dzień 1 sierpnia 2023 r. godz. 17:00 na terenie Gminy Złota trening uruchomienia syren alarmowych na jedną minutę (ciągły sygnał alarmowy) upamiętniający 79 Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego.

menu-circlecross-circle